top of page

Planlösning första våningen @530kvm

För vår del var en flexibel planlösning viktigt. Planlösningen ska kunna möta behoven som uppstår beroende på i vilket skede i livet man är

Belysningsdesign badrum

Ofta tycker jag att det saknas konkreta exempel på hur man kan arbeta med belysning. Kanske framförallt i badrum. Här kommer mitt egna

Blogg: Blog2
bottom of page