Belysningsdesign badrum

Ofta tycker jag att det saknas konkreta exempel på hur man kan arbeta med belysning. Kanske framförallt i badrum. Här kommer mitt egna